Widget Image
Přednášky ze setkání expertní platformy

 28. 2. 2017 MERRPS Prezentace

 30. 3. 2017 MERRPS Prezentace

18. 4. 2017 MERRPS Prezentace

 25. 5. 2017 MERRPS Prezentace

19. 6. 2017 MERRPS Prezentace – výzkumný tým

Martin Dlouhý: Ekonomika a financování péče o duševní zdraví

Helena Rögnerová: Úhrada psychiatrické péče

 Wolfgang Gaebel: Mental Health Care Indicato0rs

 Dan Chisholm: Strengthening the mental health system of the Czech Republic: WHO perspective

 Petr Winkler: Czech Mental Health Care System

 16. 8. 2017 MERRPS Prezentace

 26. 9. 2017 MERRPS Prezentace

 24. 10. 2017 Dana Chrtková: Škály na měření míry zotavení. Výsledky pilotního testování

 24. 10. 2017 Petr Winkler: Outcomes: Výzkumné nástroje

24. 10. 2017 Pavel Říčan: Evaluace CDZ

28. 11. 2017 Petr Winkler: Indikátory kvality péče

27. 3. 2018 Petr Winkler: Setkání znalostní platformy

27. 3. 2018 Filip Španiel: IRIS: systém prevence relapsu a koordinace psychiatrické péče

27. 3. 2018 Pavla Čermáková: CZEch Mental health Study
(CZEMS)

27. 3. 2018 Karolína Mladá: Úmrtnost lidí hospitalizovaných
pro duševní onemocnění v letech 1994-2013

Souhrnná prezentace pro AKS o měření impaktu služeb

22. 6. Pavla Čermáková: Registr pacientů s demencí – švédský model

22. 6. Petr Winkler: projekt MERRPS pro gerontopsychiatrickou platformu

25. 9. Petr Winkler: Setkání znalostní platformy

25. 9. Matyáš Müller: Shrnutí průběžné evaluační zprávy

25. 9. Dana Chrtková: Role lidí s duševním onemocněním

31. 1.  Petr Winkler: Národní akční plán

31. 10. 2019 Ondřej Krupčík: Evaluace CDZ a PN

31. 10. 2019 Matyáš Müller: Evaluace MERRPS

27. 11. 2019 Petr Winkler: MHC reform and evidence-based MHC development in CZ

27. 11. 2019 Dan Chisholm: Mental health economics
and its place in health systems development

27. 11. 2019 Rowena Jacobs: Mental health funding, policy and research in England: The economist’s perspective

27. 11. 2019 Ifigeneia Mavranezouli: Economic evaluation of mental health interventions offered by the national health service (NHS) in England: the NICE guidelines programme 

27. 11. 2019 Patrick Jeurissen: The toolbox of prioritizing care. Should we use it all? The case of Dutch mental health care

27. 11. 2019 Joran Lokkerbol: Economic Evaluations in mental health: the Netherlands

27. 11. 2019 Luc Bolieau: National Institute for Clinical Excellence in Health and Social Services (INESSS) Background and Perspectives  

27. 11. 2019 Helen-Maria Vasiliadis: Evidence based policy making. The role of SURVEILLANCE AND EVALUATION in health and social services systems

28. 11. 2019 Bertalan Németh: Health Economics of Mental Health Issues With special focus on Central and Eastern Europe

28. 11. 2019 Martin Dlouhý: Mental Health Financing in the Czech Republic

Odborné materiály

Přehled výzkumných nástrojů

 Přehled indikátorů kvality psychiatrické péče

 Měření zotavení: STORI, IMR, MHRM

 Měření zotavení: QPR 15

 Měření zotavení: QPR 22

 Měření zotavení: RAS 22

 Měření zotavení: RAS 41

 Dotazník Psychlops – pre-therapy

 Dotazník Psychlops – during-therapy

 Dotazník Psychlops – post-therapy

 Úmluva o právech osob se zdravotním postižením (CRDP)

WHO QualityRights Tool Kit

 Clinical Global Impression (CGI)

 Brief Psychiatric Rating Scale (BPRS)

 Positive and Negative Syndrome Scale (PANSS)

 Schedules for Clinical Assessment in Neuropsychiatry (SCAN) (pouze ukázka, nástroj je placený)

 Personal and Social Performance (PSP)

 Global Assessment of Functioning Scale (GAF)

 Health of the Nation Outcome Scales (HoNOS)

 WHO Disability Assessment Schedule (WHODAS 2.0)

 Modified Global Assessment of Functioning Scale (Revised) (mGAF (R))

 Assessment of Quality of Life (AQoL) 4D

 Assessment of Quality of Life (AQoL) 6D

 Assessment of Quality of Life (AQoL) 8D

 Assessment of Quality of Life (AQoL) 8D – český překlad

 Assessment of Quality of Life (AQoL) 6D – český překlad

 Assessment of Quality of Life (AQoL) 8D – grafy

 Short Form Health Survey (SF 36)

 WHO Quality of Life (WHOQOL) – Bref

Soupis klientem přijatých služeb (SKPS)

Poster z konference EPA ve Vídni

Vyhodnocení AQOL 6D s poznámkou

Metodika MERRPS – e-learning

Koncept knihy „Ekonomické hodnocení ve zdravotnictví: zaměřeno na duševní zdraví“