Widget Image
Administrativní tým

Ing. Martina Zavadilová

Ing. Karla Komárková

RNDr. Irena Borgulová

Expertní platforma stakeholderů

RNDr. Dana Chrtková, CSc.

Mgr. Pavel Říčan

MUDr. Jan Stuchlík

MUDr. Petr Hejzlar

Pavel Novák

MUDr. Páv Marek, Ph.D.

PhDr. Eva Dragomirecká, Ph.D.

Doc. Ing. Mgr. Martin Dlouhý, Dr., M.Sc.

Mgr. Jan Vrbický

Ing. Helena Rögnerová

Ing. Blanka Nechanská

MUDr. Dita Protopopová, Ph.D.

Prof. MUDr. Lucie Bankovská Motlová, Ph.D.

MUDr. Jiří Havrlant

Mgr. Jana Poljaková

Mgr. et Mgr. Barbora Lacinová

MUDr. Jan Pfeiffer

PhDr. Ivan Duškov

MUDr. Patrik Grexa

Výzkumný tým

PhDr. Petr Winkler

Mgr. Lucie Kondrátová

RNDr. Dana Chrtková, CSc.

Mgr. Karolína Mladá

Mgr. Zuzana Hrivíková

Mgr. Alexandr Kasal

Bc. Tomáš Formánek

Pavla Čermáková, M.D., Ph.D.

Ing. Hana Marie Broulíková, M.Sc.

Mgr. Vendula Machů

Mgr. Matyáš Müller, M.Sc., Ph.D.

Zahraniční supervizoři

Prof. Norman Sartorius, M.D., M.A., D.P.M., Ph.D., FRC.Psych.

Prof. Graham Thornicroft, Ph.D., FRC.Psych.

Sara Evans-Lacko, Ph.D.

Dan Chisholm, M.A., M.Sc., Ph.D.

Prof. Wolfgang Gaebel, M.D.