Widget Image

SETKÁNÍ PLATFORMY

  • 3. 2017: Epidemiologie duševních onemocnění v ČR
  • 4. 2017: Ekonomie péče o duševní zdraví
  • 5. 2017: Měření výstupů psychiatrické péče, měření zotavení (recovery)
  • 6. 2017: Efektivní intervence
Rate This Article:
No comments

leave a comment