Widget Image
Přednášky ze setkání expertní platformy

 28. 2. 2017 MERRPS Prezentace

 30. 3. 2017 MERRPS Prezentace

18. 4. 2017 MERRPS Prezentace

 25. 5. 2017 MERRPS Prezentace

19. 6. 2017 MERRPS Prezentace – výzkumný tým

Martin Dlouhý: Ekonomika a financování péče o duševní zdraví

Helena Rögnerová: Úhrada psychiatrické péče

 Wolfgang Gaebel: Mental Health Care Indicato0rs

 Dan Chisholm: Strengthening the mental health system of the Czech Republic: WHO perspective

 Petr Winkler: Czech Mental Health Care System

 16. 8. 2017 MERRPS Prezentace

 26. 9. 2017 MERRPS Prezentace

 24. 10. 2017 Dana Chrtková: Škály na měření míry zotavení. Výsledky pilotního testování

 24. 10. 2017 Petr Winkler: Outcomes: Výzkumné nástroje

24. 10. 2017 Pavel Říčan: Evaluace CDZ

28. 11. 2017 Petr Winkler: Indikátory kvality péče

27. 3. 2018 Petr Winkler: Setkání znalostní platformy

27. 3. 2018 Filip Španiel: IRIS: systém prevence relapsu a koordinace psychiatrické péče

27. 3. 2018 Pavla Čermáková: CZEch Mental health Study
(CZEMS)

27. 3. 2018 Karolína Mladá: Úmrtnost lidí hospitalizovaných
pro duševní onemocnění v letech 1994-2013

Souhrnná prezentace pro AKS o měření impaktu služeb

22. 6. Pavla Čermáková: Registr pacientů s demencí – švédský model

22. 6. Petr Winkler: projekt MERRPS pro gerontopsychiatrickou platformu

25. 9. Petr Winkler: Setkání znalostní platformy

25. 9. Matyáš Müller: Shrnutí průběžné evaluační zprávy

25. 9. Dana Chrtková: Role lidí s duševním onemocněním

31. 1.  Petr Winkler: Národní akční plán

Galerie