Widget Image
Latest Posts

3. 2017: Epidemiologie duševních onemocnění v ČR 4. 2017: Ekonomie péče o duševní zdraví 5. 2017: Měření výstupů psychiatrické péče, měření zotavení (recovery) 6.

Polovina června (termín bude ještě upřesněn) – přednáška pro platformu a workshop pro výzkumníky