Widget Image
AKTUALITY

19. 2. 2019 se v prostorách NUDZ uskutečnilo 15. setkání expertní platformy MERRPS. Obě poslední setkání byla věnována problematice Národního akčního plánu.

31. 1. 2019 se v prostorách NUDZ uskutečnilo 14. setkání expertní platformy MERRPS.

29. 11. od 9:30 do 15:00 se v prostorách NUDZ uskutečnilo 13. setkání expertní platformy MERRPS.

25. 9. se uskutečnilo 12. setkání expertní platformy MERRPS. Setkání bylo věnované Národnímu akčnímu plánu pro duševní zdraví, evaluaci a informování o vývoji ve vznikajícím hnutí uživatelů služeb péče o duševní zdraví.

15. – 16. 5. 2018 se uskutečnil workshop k evaluaci reformy české psychiatrické péče za účasti zahraniční supervizní skupiny

27. 3. se v prostorách NUDZ uskutečnilo 11. setkání expertní platformy MERRPS. Tématem bylo rozšiřování platformy o další odborníky z oblastí dalších diagnostických skupin, plánování vzdělání poskytovatelů služeb v práci s metodikou pro hodnocení služeb a spolupráce s reformními projekty.

Probíhají jednání o tom, aby metodika pro evaluaci služeb vzniklá v rámci projektu MERRPS byla využívána i pro identifikaci pacientů psychiatrických nemocnic vhodných pro deinstitucionalizaci.

Projekt MERRPS facilituje vytváření Procesní mapy reformy, jejímž smyslem je usnadnění koordinace dílčích aktivit projektů Reformy psychiatrické péče.

V prosinci proběhlo setkání v užší pracovní skupině, které bylo věnované tématu ekonomie duševního zdraví se zaměřením na signální kódy pojišťoven pro výkony CDZ.

10. setkání expertní platformy MERRPS proběhlo v úterý 28. 11. Věnovali jsme se indikátorům kvality péče z makro úrovně (vycházeli jsme ze struktury vypracované pro Doporučené postupy psychiatrické péče).

 Petr Winkler ve spolupráci s výzkumným týmem projektu MERRPS zpracoval kapitolu Hodnocení kvality psychiatrické péče pro 5. vydání Doporučených postupů psychiatrické péče.