Widget Image
PŘIPRAVOVANÉ AKCE

 

 

PROBĚHLÉ AKCE

19. 2. 2019: 15. setkání expertní platformy (program: národní akční plán pro duševní zdraví)

31. 1. 2019: 14. setkání expertní platformy (program: národní akční plán pro duševní zdraví)

29. 11. 2018: 13. setkání expertní platformy (program: národní akční plán pro duševní zdraví)

25. 9. 2018: 12. setkání expertní platformy (program: seznámení s aktuálním vývojem projektu, plán pro setkávání v širší skupině, přesahy reformních projektů) 

22. 6. 2018: 1. setkání gerontopsychiatrické pracovní skupiny

15. – 16. 5. 2018: workshop se zahraničními experty k evaluaci české reformy psychiatrie (anotace v AJ zde)

27. 3. 2018: 11. setkání expertní platformy (program: další diagnostické skupiny, spolupráce s reformními projekty) 

26. 2. 2018: 3. setkání k Procesní mapě reformy

21. 2. 2018: schůzka k procesu identifikace pacientů vhodných k deinstitucionalizaci

26. 2. 2018: 2. setkání k Procesní mapě reformy

12. 2. 2018: 1. setkání k Procesní mapě reformy

15. 2. 2018: schůzka ekonomické pracovní skupiny

28. 11. 2017: 10. setkání expertní platformy (program: indikátory kvality péče – makro úroveň) 

24. 10. 2017: 9. setkání expertní platformy (program: dimenze výstupů psychiatrické péče a relevantní výzkumné nástroje; hypotézy CDZ)

26. 9. 2017: 8. setkání expertní platformy (program: hodnocení kvality péče v psychiatrii a dimenze výstupů psychiatrické péče)

16. 8. 2017:  7. setkání expertní platformy (program: spotřeba služeb a evidence péče)

26. 7. 2017: 6. setkání expertní platformy (program: ekonomie a financování péče o duševní zdraví)

19. 6. 2017: 5. setkání expertní platformy (program: efektivní intervence, ekonomie péče o duševní zdraví)

14. – 16. 6. 2017: 1. návštěva zahraničních expertů: proběhly workshopy pro výzkumný tým a pro členy expertní platformy MERRPS (program zde)

25. 5. 2017: 4. setkání expertní platformy (program: konceptualizace a měření zotavení / recovery)

18. 4. 2017: 3. setkání expertní platformy (program: metodika evaluace CDZ)

30. 3.  2017: 2. setkání expertní platformy (program: rekapitulace projektu, zpětná vazba, představení novinek, prezentace o epidemiologii péče o duševní zdraví, uvedení do indikátorů kvality psychiatrické péče a diskuse o nich)

13. 2. 2017: 1. setkání expertní platformy (program: představení projektu, představení jednotlivých členů, prezentace Smysl ekonomických evaluací a Datová základna psychiatrické péče v ČR, diskuse o indikátorech kvality péče)

12. 1. 2017: Slavnostní zahájení projektu